W roku 2019 dzięki złożonym wnioskom oraz otrzymanemu wsparciu finansowym/dotacją
z MSWiA, Komendanta Głównego, Gminy Osiek, sponsorom nasza OSP wykonała remont  świetlicy szkoleniowej.