Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Głębowicach
Prezes Zarządu

Ewa Kasperek

 

Naczelnik-Wiceprezes
Robert TyranZastępca Naczelnika
Jan Obstarczyk

 

Skarbnik
Marcin Holcman

Sekretarz
Jerzy Matonóg

Gospodarz
Seweryn Krzystoń

Członek Zarządu
Czesław Tyran

 

Członek Zarządu
Patryk Spadek

 

Członek Zarządu 
Sebastian Leśniak

Członek Zarządu

Jacek Górkiewicz


Członek Zarządu 
Dawid Obstarczyk