Przejdź do treści
OSP (325)
zdj tło samochody
1
IMG_20220217_112129
DSCN4195
DSCN4259
OSP (199)
OSP (154)
265347282_1053306208847657_2718707626348272674_n
5
247404757_312328863580498_8535160983250372090_n
133784992_4856656191071752_824305857312431760_n
received_718528595245001
previous arrow
next arrow

Jubileusz 110-lecia połączony z poświęceniem samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz nadaniem nowego Sztandaru

  W dniu 10.06.2023 nasza jednostka obchodziła Jubileusz 110-lecia połączony z poświęceniem samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz nadaniem nowego Sztandaru.

  Podczas uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć u siebie:

  dh Edwarda Siarkę Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Wiceministra Klimatu i Środowiska

  pana Piotra Hajnosz Dyrektora biura poselskiego pana Filipa Kaczyńskiego

  dh Kazimierza Sady,  dh Krzysztofa Kosibę Członków  Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie 

  dh Jerzego Obstarczyka Członka Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Warszawie, Prezesa Honorowego OSP w Głębowicach

  dh Marka Bębenka Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Małopolskiego

  dh Przemysława Wszołek Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Małopolskiego

  panią Iwonę Gibas Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Radną Sejmiku Województwa Małopolskiego

  bryg. Pawła Żabę Zastępcę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

  pana Andrzeja Pasek Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

  dh  Tadeusza Morończyka Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu

  mł. bryg. Marcina Głogowskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
  a zarazem członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu

  bryg. Władysława Kuliga Kapelana Małopolskich Strażaków

  dh  Sławomira Szczotka Kapelana Powiatowego ZOSP RP  w Oświęcimiu

  pana Romana Dobrowolskiego Starszego  Specjalistę ds. Operacyjnych Zakładowej Straży Pożarnej Synthos Dwory 7

  pana Andrzeja Skrzypińskiego Starostę Oświęcimskiego

  pana Jerzego Mieszczaka Członka Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

  pana Marka Jasińskiego Wójta Gminy Osiek, członka Honorowego OSP Głębowice i współgospodarza uroczystości

  panią Małgorzatę Bańdur Przewodniczącą Rady Gminy Osiek wraz z Radnymi Gminy Osiek

  dh Mariana Sobeckiego , dh Grzegorza Leśniaka Członków Honorowych Zarządu Oddziału Gminnego
  w Osieku

  Członków Honorowych naszej jednostki  druhów: Juliana Obstarczyka, Stanisława Szczelinę, Piotra Kowalskiego, Marię Szczelina, Alojzego Pawlicę, Zdzisława Szczelinę i Stanisława Osowskiego

  dh Michała Pomorzewskiego Prezesa OSP w Osieku wraz z członkami OSP Osiek

  Delegację zaprzyjaźnionej OSP w Aleksandrowie Dużym woj. Mazowieckie  

  pana Marka Piechocińskiego Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Obronnych Gminy Osiek
  oraz
  panią Edytę Matyjasik – Kulig Sołtys Sołectwa Głębowice

  Obecni z nami byli również Fundatorzy Sztandaru dla naszej jednostki pan Artur Frączek, Łukasz Ryba, Wojciech Noster i Jarosław Spisak, liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji społecznych 
  i mieszkańcy Głębowic.

  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną przez ks. Krzysztofa Błachut Proboszcza Parafii
  w Głębowicach. Następnie na placu przed remizą OSP odbyła się dalsza część uroczystości.

  Dowódca uroczystości mł. bryg. Zbigniew Jekiełek przekazał meldunek dh Edwardowi Siarce, a później nastąpiło podniesienie flagi państwowej.

  Prezes OSP dh Ewa Kasperek przywitała wszystkich gości i przedstawiała skróconą historię jednostki.

  Kolejnym punktem było pożegnanie starego Sztandaru, którego dokonała delegacja OSP w składzie
  dh Julian Obstarczyk, dh Piotr Kowalski oraz dh Jerzy Matonóg, na koniec ostatni raz sztandar zaprezentowała dh prezes, a następnie prezentacji pożegnalnej dokonał poczet sztandarowy w składzie
  dh Seweryn Krzystoń, dh Michał Leśniak i dh Michał Matonóg.

  Akt nadania nowego sztandaru został przeczytany przez dh Jerzego Obstarczyka Przewodniczącego Komitetu Fundacji Sztandaru, Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego.

  Przekazania nowego Sztandaru w ręce dh Edwarda Siarki dokonali przedstawiciele Komitetu Fundacji Sztandaru – pan Marek Jasiński Wójt Gminy Osiek, dh Jerzy Obstarczyk oraz pan Łukasz Ryba. Następnie Sztandar  odebrała dh prezes, dokonała prezentacji i przekazała go pocztowi sztandarowemu, który zaprezentował go wszystkim zgromadzonym.

  W dalszej kolejności zostały nadane odznaczenia dla naszych druhen i druhów.

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji , postanowieniami nr  16/OP/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. nadał 

  brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej

  – dh Julian Obstarczyk 
  – dh Stanisław Szczelina 

  Odznaczenia te  zostały wręczone podczas Powiatowych Obchodów dnia strażaka
  w Oświęcimiu.

  Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nr 34/9/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. odznaczyło  

  ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU

  – dh Stanisława Szczelinę

  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nr 3/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. oraz uchwałą nr 8/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r. odznaczyło  

  ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

  – dh Damiana Kasperka
  – dh Marcina Holcmana 

  SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

  – dh Małgorzatę Krzystoń
  – dh Wojciecha Kuwika 

  Następnie Pani Iwona Gibas Radna Województwa Małopolskiego – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wręczyła medal  Samorządu Województwa Małopolskiego „Polonia Minor” dla naszej OSP. Medal „Polonia Minor” przyznawany jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski

  Kolejnym odznaczeniem było wręczenie odznaki Honorowej „ZA ZASŁUGI DLA  gminy Osiek” dla naszej OSP, którą przyznana została przez Wójta Gminy Osiek oraz Radę Gminy Osiek.

  Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nr 3/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r. odznaczyło

  odznaką Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Oświęcimskiej

  – dh Jerzego Obstarczyk
  – dh Piotra Kowalskiego

  Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nr 2/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. odznaczyło

  Odznaką Strażak Wzorowy

  – dh Daniela Salę

  Kapituła Krzyża Zasługi Orderu Świętego Floriana odznaczyła

  Złotym  Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana

  – dh Julian Obstarczyk

   Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana

  – dh Jan Obstarczyk
  – dh Jerzy Matonóg
  – dh Robert Tyran

  Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnych w Głębowicach na okoliczność nadania godności Członka Honorowego OSP w Głębowicach uchwałą nr 2/2023 z dnia 28 stycznia 2023r. odznaczyło

  Krzyżem Koronnym

  Marka Jasińskiego – wójta gminy Osiek

  Na zakończenie przyznane zostały medale nadane przez  Niemieckie Stowarzyszenie Straży Pożarnej, które decyzją z dnia 30 maja 2022 roku odznaczyło medalem za  wieloletnia współpracę międzynarodową  młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Głębowice oraz Glenicke/Norbahn  

  – dh Beatę Obstarczyk
  – dh Jerzego Obstarczyk
  – dh Jana Obstarczyk

  Wszystkim odznaczonym bardzo serdecznie gratulujemy!

  Kolejną częścią uroczystości było poświęcenie i przekazanie nowego samochodu marki Volvo.

  Koszt realizacji zadania wyniósł 919 917 zł.

  Zadania współfinansowane było ze środków:

  350 000 zł., – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji zadania: PRZYGOTOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH;

  425 917zł.,  – Gmina Osiek dotacja celowa (w tym 40 000 zł., dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
  w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”);

  100 000 zł.,  – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, w ramach zadania „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”;

  39 000 zł. – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  w ramach zadania „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach”;                                                      
  nagroda dla OSP w Głębowicach za działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

  5 000 zł., – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku.

  Poświęcenia samochodu dokonał Kapelan Małopolskich Strażaków bryg. Władysław Kulig razem
  z kapelanem Powiatowym ks. Sławomirem Szczotką.

  Formalnego przekazania dokonał Wójt Gminy Osiek Marek Jasiński wraz z pozostałymi obecnymi na uroczystości fundatorami – st. bryg. Pawłem Żabą Zastępcą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, panem Andrzejem Skrzypińskim Starostą Oświęcimskim. Samochód został przekazany dh prezes, dh naczelnikowi oraz kierowcy OSP.

  Ostatnim punktem  były przemówienia okazjonalne – głos w pierwszej kolejności zabrał dh Edward Siarka, następnie dyrektor biura poselskiego pana Filipa Kaczyńskiego. W dalszej kolejności głos zabrali st. bryg. Paweł Żaba Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, pan Andrzej Skrzypiński Starosta Oświęcimski, dh Tadeusz Morończyk Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu, pan Marek Jasiński Wójt Gminy Osiek. Jako przedostatnia głos zabrała dh prezes Ewa Kasperek, która podziękowała wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w  pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wręczone zostały pamiątkowe podziękowania.

  Jako ostatni, w imieniu odznaczonych głos zabrał wieloletni prezes OSP dh Jerzy Obstarczyk. Podziękował za odznaczenia i wyróżnienia. Podkreślił ile czasu i pracy kosztuje zaangażowanie w realizację zamierzonych przedsięwzięć. Na ręce dh prezes przekazał wraz z delegacją złożoną z członków OSP pamiątkowe podziękowania. Nie obyło się bez łez wzruszenia i ogromnego zaskoczenia malującego się na twarzy dh prezes.

  Po tym miłym akcencie dh Ewa wyraziła swoje podziękowania za docenienie jej wkładu i zaangażowania, podziękowała wszystkim zebranym, a w szczególności mł. bryg. Zbigniewowi Jekiełkowi za profesjonalne prowadzenie uroczystości, pani Urszuli Babińskiej za bycie wzorowym spikerem, Amatorskiej Orkiestrze Dętej z Głębowic, wszystkim pocztom sztandarowym i wszystkim, którzy towarzyszyli w całości uroczystości. 

  Na zakończenie odbyła się Defilada pocztów sztandarowych i występy przedszkolaków, które na naszą uroczystość specjalnie przygotowały piosenkę o  nowym wozie i sztandarze oraz wierszyki.

  Uroczystość objęta była honorowym patronatem Starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego, wsparcie finansowe niezbędne do realizacji Jubileuszu pochodziło z dotacji Z Urzędu Marszałkowskiego
  w ramach konkursu „Mały Grant”, Urzędu Gminy Osiek oraz Małopolskiej Spółdzielni Handlowej „WIZAN”.

  Zarząd OSP w Głębowicach składa serdeczne podziękowania Kołu Gospodyń Wiejskich  w Głębowicach oraz pani Aleksandrze Leśniak za pomoc w organizacji Jubileuszu 110-lecia.

  Skip to content