Druhny, Druhowie
Członkowie Honorowi
Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Przyjaciele i Sympatycy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach

Ceniąc zaangażowanie z jakim służycie Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieszkańcom Sołectwa Głębowice, Gminy Osiek oraz wszystkim potrzebującym przekazuję Wam najwyższe wyrazy podziwu i uznania. Dziękuję za dobre serce i wrażliwość na los drugiego człowieka, za pełną gotowość do niesienia pomocy, za godny naśladowania wzór oraz konsekwencję w kultywowaniu historii  polskiego pożarnictwa, a także za rycerską odwagę
i niezłomność, z jaką stajecie do walki o bezpieczeństwo i życie ludzi.

Niech zasłużone poczucie spełnienia i satysfakcji towarzyszy Wam każdego dnia, a nasze święto „Dzień Strażaka” niech przypomina nam wszystkim o wielkim zaufaniu i uznaniu, jakim cieszymy się w społeczeństwie.

Przyjmijcie najlepsze życzenia powodzenia w pracy, społecznym działaniu i życiu osobistym. Niech św. Florian zawsze otacza Was swoją opieką.

 W imieniu własnym oraz Zarządu OSP w Głębowicach

Prezes Zarządu 

 Jerzy Obstarczyk