W dniu 2 lipca 2021 r. delegacja „braci strażackiej” udała się w odwiedziny
do Członków Honorowych OSP w Głębowicach dh  Marii, Stanisława Szczelina.

Okazja była niecodzienna ponieważ podczas odwiedzin członkom honorowym zostały wręczone zasłużone odznaczenia, których ze względu na epidemię nie mogli odebrać na ostatnim Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.  

Dh Marii  „Krzyż Koronny” z okazji nadania Godności członka Honorowego OSP w Głębowicach wręczyła prezes OSP w Głębowicach dh Ewa Tobiczyk,  natomiast dh Stanisław Odznakę Honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Oświęcimskiej” otrzymał z rąk dh Jerzego Obstarczyka Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Oświęcimiu.

Gratulujemy odznaczonym i dziękujemy za wiele lat wzorowej pracy społecznej. 

W odwiedzinach wzięli udział Członkowie Honorowi: Julian Obstarczyk, Piotr Kowalski, Zdzisław Szczelina oraz członkowie Zarządu OSP w Głębowicach; naczelnik Robert Tyran, z-ca Naczelnika Jan Obstarczyk, skarbnik Marcin Holcman.