W dniach 28-30 września br. w Warszawie odbyło się podsumowanie XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje z Dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na uroczystość ze swoją kroniką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do Warszawy pojechały dh
Karolina Obstarczyk, dh Martyna Mazgaj. Dotarcie do finału centralnego nie było łatwe ponieważ autorki i ich praca wcześniej musiał zostać zweryfikowana
i oceniona na etapie powiatowym i wojewódzkim. Jak pamiętamy oba te etapy przebrnęły
z sukcesami.

Podczas trzydniowego spotkania druhny w Warszawie zwiedziły Muzeum Sportu i Turystyki, Cytadelę Warszawską, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Chomiczówkę, Katedrę Świętego Floriana. Złożyli również kwiaty na grobach zasłużonych strażaków, w tym Bolesława Chomicza. Ważnym elementem spotkania był udział w warsztatach kronikarskich, gdzie wieloletni kronikarze wymieniali swoje doświadczenia. Czas płynął miło ponieważ w podróży
i konkursie brały również udział druhny z OSP Malec ; opiekun MDP Ewa Jonkisz i przesympatyczna oraz zawsze uśmiechnięta Weronika Gałdyn.

Dla Justyny był to pierwszy wyjazd szkoleniowy po objęciu prowadzenia kroniki. Dla Karoliny, znakomite zakończenie i podsumowanie pracy kronikarskiej w MDP.

Olbrzymi wkład pracy i zaangażowanie został doceniony przez Jury konkursu, ponieważ autorki wróciły z wyróżnieniami.
To olbrzymi sukces w skali kraju. Gratulacje dla naszych kronikarek złożył osobiście Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Waldemar Pawlak wraz z członkami komisji.

Gratulujemy autorką tak znaczącego wyróżnienia, cieszymy się z kontynuacji pracy.