Przejdź do treści
OSP (325)
zdj tło samochody
1
IMG_20220217_112129
DSCN4195
DSCN4259
OSP (199)
OSP (154)
265347282_1053306208847657_2718707626348272674_n
5
247404757_312328863580498_8535160983250372090_n
133784992_4856656191071752_824305857312431760_n
received_718528595245001
previous arrow
next arrow

PODSUMOWANIE ROKU 2017 Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Głębowicach

  Dnia 27.01.2017 r. w sali WDK w Głębowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach.

  Zebranie otworzył Prezes OSP w Głębowicach  dh Jerzy Obstarczyk, witając zebranych strażaków oraz licznie przybyłych gości
  w osobach:
  Michała Curleja – Członka Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP woj. małopolskiego, Sekretarz ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu
  Mariana Sobeckiego – Członka  Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
  w Oświęcimiu,  Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Osieku
  st.kpt Zbigniewa  Jekiełka,  Z-cę Dowódcy Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej , Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu.
  Marka  Jasińskiego – Z-cę Wójta Gminy Osiek
  Mirosława  Szczepaniaka – Komendanta Gminnego ZOG ZOSP RP w Osieku
  Stanisława Szczelinę , Juliana Obstarczyka, Tadeusza Szostak, Alojzego  Pawlicę-  członków Honorowych OSP w Głębowicach
  Michała Pomorzewskiego – Prezesa OSP Osiek wraz z delegacją OSP  Osiek
  Marka Piech ocińskiego-  Podinspektora d.s. Zarządzania Kryzysowegoi Obronnych
  Andrzeja Sokalskiego – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach
  Helenę  Matyjasik – Przewodniczącą KGW w Głębowicach
  Annę Płachtę,  Jarosława Jakiełka,  gości honorowych
  Prezes przywitał członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (szczególnie nowych – dh  Nicolę Tyran, Martynę Holcman oraz dh Mariusz Salę wraz z opiekunem dh Beatą.
  Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Marcina Holcmana, na protokolanta dh Czesław Tyrana.
  Przed sprawozdaniami „minutą ciszy” uczczono śmierć strażaków, którzy w roku 2017 odeszli na  „Wieczną Wartę” a byli to: Dh Marian Babiarczyk, Stanisław Sala- członkowie honorowi,   Kazimier z Kuwik- członek czynny  oraz Bronisław Jurecki- członek wspierający.
  Kolejno swoje sprawozdania za rok 2017 przedstawili:
  – Zarządu –  Dh prezes
  W trakcie sprawozdania Zarządu  nastąpiły dwa miłe akcenty. Pierwszy to nagrodzenie  wyróżniających się w roku 2017  strażaków
  w pracy społecznej, działaniach  ratowniczo- gaśniczych oraz zaangażowaniu  w sprawy OSP. Wyróżnienie z rąk prezesa oraz naczelnika  od Zarządu otrzymali: Dh Beata –opiekun MDP, Dawid Obstarczyk, Michał Leśniak, Patryk Spadek, Bartosz Płachta, Sebastian Leśniak. Druhowie oprócz gratulacji otrzymali upominki – rękawice techniczne.
  Drugim miłym, a głównie historycznym akcentem było przekazanie przez dh Karolinę Obstarczyk Kroniki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  dh Martynie Mazgaj. Karolina to kronikarka, która pisała kronikę MDP przez 6 lat, a z racji iż w roku 2018 kończy 18 –lat postanowiła swój dorobek wraz z nagrodą którą otrzymała  na konkursie powiatowym  
  ( aparat fotograficzny ) przekazać młodszemu pokoleniu tj. dh Martynie, która wygrała konkurs w OSP na prowadzenie kroniki MDP. Oczywiście Zarząd nie zapomniał o pracy Karoliny i jej wielu sukcesach,
  w podziękowaniu wręczył jej pamiątkowe piór oraz publikację książkową o historii straży.

  – finansowe –  Dh Marcin Holcman
  – Komisji Rewizyjnej –  Dh Jerzy Matonóg

  Po dyskusji, nastąpiło głosowanie nad udzieleniem  absolutorium  Zarządowi za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
  Podczas zebrania na wniosek Zarządu uchwalono  zmiany  zapisów Statutu OSP, dostosowując go do potrzeb bieżącej i przyszłej działalności. Zmiany uchwalono jednogłośnie.  
  Kolejno został przedstawiony i zatwierdzony plan działalności oraz plan  finansowy  na rok 2017 oraz ustalona składka członkowska.
  Podczas zebrania w dyskusji oraz wystąpieniach zaproszonych gości poruszono następujące tematy:

  1. Michał Curlej – Członek Zarządu Wojewódzkiego, Powiatowego wyraził uznanie  wobec inicjatyw i szerokiej bardzo dobrej działalności statutowej wykonywanej przez OSP
  w Głębowicach jako jednego z liderów w działalności z MDP na ternie powiatu oraz województwa.
  Odniósł się również krytycznie do braku przez 4 lata  finansowania przez Urząd Gminy inwestycji wymiany drzwi garażowych oraz niewielkiej pomocy działalności MDP szczególnie współpracy zagranicznej. Złożył  gratulacje dla prezesa w związku z wybraniem go do Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Warszawie.  
  2. Informacja  przedstawiciela  PSP Oświęcimiu  na temat akcji ratowniczo-gaśniczych, wyszkolenia i sprzętu oraz przykładnej działalności OSP Głębowice, szczególnie z MDP.
  3. Informacja Zastępcy Wójta  o pracy i współpracy z OSP Głębowice. Gratulacje i podziękowania za współpracę. Omówienie budżetu
  i zakupów dla OSP.
  4. Podziękowania Dyrektora Szkoły za współprace z OSP oraz wychowywanie MDP.
  5. Prezes OSP-  Pogarszającego się stanu  średniego samochodu Star 244/ 2,5/16,z rocznik 1988r.oraz wysokich kosztach naprawy 
  w roku 2017  ( 10 000zł.) , jak również wycofania pojazdu z tego powodu  a 1,5 miesiąca.
  6.  Komisja Rewizyjna OSP, Prezes  – brak przez 3 lata  zrealizowania przez Wójta Osieka Jerzego Mieszczaka  przedsięwzięcia związanego z wymianą  drzwi garażowych
  i nadbudową  świetlicy dla MDP w OSP w Głębowicach.
  7. Prezes – Podsumowanie współpracy MDP GŁĘBOWICE & JF GLIENICKE/NORDBAHN- realizacja programu  w roku 2017.
  8. Prezes OSP ,  Przedstawiciel Oddziału Wojewódzkiego – Konkursu „Floriany”
  i zwycięstwa OSP Głębowice  w kategorii „ Współpraca Zagraniczna” oraz sukcesach kronikarki MDP w konkursach; powiatowym , wojewódzkim.  
  Po zamknięciu zebrania wykonano pamiątkowe zdjęcie. Po części roboczej przyszedł czas luźne dyskusje.
  Zarząd OSP składa podziękowania  członkom zaangażowanym w przygotowanie zebrania. Szczególne podziękowania kieruje do dh Elżbiety i Stanisław Szypuła.
  Zdjęcia wykonał dh  Jan Szostak – serdecznie dziękujemy.

  Skip to content