Na co dzień, każdy z druhów wyjeżdżających do akcji zwraca się o wsparcie
i opiekę do św. Floriana.

W dniu 4 maja 2019 r. uroczyście prosząc o opiekę oraz w podziękowaniu
z otrzymane łaski wszyscy strażacy z naszej OSP wspólnie uczestniczyli we Mszy św.
w Kościele Parafialnym w Głębowicach z okazji „DNIA STRAŻAKA”.
Mszę świętą odprawił proboszcz parafii ks. Krzysztof Błachut.

 

Następnie wszyscy udali się na salę WDK, gdzie odbyła się część oficjalna, którą rozpoczął prezes OSP Jerzy Obstarczyk witając zaproszonych gości w osobach: członków honorowych OSP w Głębowicach: Stanisława Szczelinę, Juliana Obstarczyka, Tadeusza Szostaka, Alojzego Pawlicę, st. kpt.  Marcina Jończego – przedstawiciela  Komendanta PSP
w Oświęcimiu, Andrzeja Sobeckiego – Sekretarza Gminy  Osiek /przedstawiciela Wójta Gminy Osiek/, Przewodniczącą KGW Głębowice  Helenę Matyjasik, członków wspierających: Annę Kowalcze, Annę Płachtę, Krystynę Nowak, Jarosława Jakiełka, Jarosław Spisaka, Irenę i Jana Szostaków, Józefa Żabińskiego.

 

 

Po wystąpieniu prezesa odbyło się wręczanie medali i odznaczeń, które otrzymali:

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego uchwałą Nr 6/2019  z dnia 26 lutego 2019 r. odznaczyło:

 

„Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” 

dh Jana Obstarczyka – syna Juliana

 

„Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”

dh Czesława Tyrana –syna Józefa   

 

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku uchwałą nr 3/2019
z dnia 09.04.2019  roku przyznało odznakę MDP członkom Ochotniczej Straży Pożarnej
w  Głębowicach:

 

Złotą: Michał Matonóg         

Srebrną:  Tomasz Cinal, Wojciech Cinal, Jakub Kuwik         
Brązową: Beata Nowak, Martyna Mazgaj, Kamil Szatan, Sebastian Tomczyk     

 

Prezydium Zarządu Oddziału  Gminnego ZOSP RP w  Osieku uchwałą nr 3/2019
z dnia 09.04.2019  roku przyznało odznakę za „ Wysługę LAT”    członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głębowicach;

V –lat  

Barbara Tyran

Dominka Tyran

Elżbieta Szypuła

Stanisław Szypuła

XV- lat

Dawid Obstarczyk

Ewa Tobiczyk

Maria Wolas

Mateusz Bugajny

Piotr  Drabczyk

Wojciech Wolas

 

XX-lat

Joanna Holcman

Anna Kowalska

Barbara Krawczyk

Czesław Tyran

XXX-lat

Tyran Robert

Jan Obstarczyk

Damian Kasperek

40- lat
 Kuwik Roman

50 –lat

Szostak Tadeusz

 

Wręczenia odznaczeń dokonał przedstawiciel władz Związku ZOSP RP  dh Jerzy Obstarczyk w asyście dh  Wiceprezesa/ naczelnika OSP Głębowice – Roberta Tyran, opiekuna MDP Beaty  Obstarczyk.

 

Kolejno głos zabrał przedstawiciel Komendanta PSP w Oświęcimiu – st. kpt.  Marcin Jończy , który odczytał list okolicznościowy od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudu  oraz złożył życzenia i podziękowania za współpracę od  Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu st. bryg. Piotra Filipka. Życzenia i podziękowania za działalność w imieniu wójta Gminy Osiek Pana Marka Jasińskiego przekazał  Andrzej Sobecki – Sekretarza Gminy  Osiek.

Listy okolicznościowe przesłali:

Wiceprezes Rady Ministrów – Pani Beata Szydło, Senator RP – Andrzej Pająk, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Iwona Gibas, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka.

 

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie strażackie.

Prezes Zarządu dziękuje wszystkim druhnom/druhom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji strażackiego święta.