W dniu 21.08.2021 w Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzłowie odbył się Wojewódzki Przegląd Kronik. W konkursie oceniane były kroniki OSP, MDP oraz monografie. Z naszej jednostki do konkursu na tym etapie zakwalifikowała się kronika Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która obecnie jest skrupulatnie prowadzona przez Martynę Mazgaj. 

Na początku spotkania uczestnicy mieli okazję obejrzeć zakwalifikowane kroniki
i monografie. Naprawdę, było co podziwiać! Wszystkie egzemplarze były na bardzo wysokim poziomie, w każdej było widać ogram pracy i poświęcenia autora bądź autorów. Następnie komisja zabrała się do pracy, a reprezentanci poszczególnych OSP zostali zaproszeni do zwiedzania Skansenu. Pod opieką pana przewodnika oglądaliśmy dawne chłopskie chaty i sprzęty gospodarskie, dwór szlachty i jego “wyposażenie”, poznawaliśmy ciekawostki i dawne rytuały. Po powrocie, komisja konkursowa ogłosiła wyniki, podsumowała wydarzenie, zwracając uwagę na fakt, iż wybranie najlepszych prac było trudne, ze względu na wysoki poziom wszystkich kronik i monografii. Po krótkich przemówieniach i podziękowaniach zostały rozdane nagrody i dyplomy pamiątkowe. 

Udało nam się! Nasza kronika MDP zajęła II miejsce w konkursie i będzie nas dalej reprezentowała na szczeblu Ogólnopolskim w Toruniu.

Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom, władzom ZOSP RP na poszczególnych szczeblach za możliwość wzięcia udziału w konkursie i za pracę włożoną w jego przygotowanie. Dyrekcji i pracownikom Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzłowie za wspaniałą atmosferę i możliwość zwiedzenia Skansenu oraz smaczny poczęstunek. 

Podziękowania należą się także Martynie Mazgaj za trud, serce i czas poświęcony na pisanie kroniki.