Przejdź do treści
OSP (325)
zdj tło samochody
1
IMG_20220217_112129
DSCN4195
DSCN4259
OSP (199)
OSP (154)
265347282_1053306208847657_2718707626348272674_n
5
247404757_312328863580498_8535160983250372090_n
133784992_4856656191071752_824305857312431760_n
received_718528595245001
previous arrow
next arrow

„Ostatnie pożegnanie” dh Mirosława Szczepaniaka

  W dniu 20 kwietnia  2021 roku, pożegnaliśmy naszego kolegę
  śp. dh Mirosław Szczepaniak
  zasłużonego  dla społeczności strażackiej Gminy Osiek
  wieloletniego   Członka  Prezydium i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
  w Osieku pełniącego Funkcję Komendanta Gminnego
  Członka  Honorowego  OSP Osiek

  W ostatniej drodze towarzyszyli Zmarłemu przyjaciele, koledzy, mieszkańcy Osieka okolicznych miejscowości.

  Strażacka ceremonia pożegnalna była hołdem ze ogrom pracy  i poświęcenia zmarłego
  w działalność w OSP oraz struktur Związku ZOSP RP.

  Wieloletniego, zasłużonego Komendanta Gminnego, pożegnał dh Jerzy Obstarczyk  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku kierując te słowa:

  „Czcigodny księże proboszczu, pogrążona w smutku rodzino, przyjaciele, sąsiedzi, rodzino strażacka Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  na czele z członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  woj. małopolskiego Michałem Curlejem, Komendantem Powiatowy PSP w Oświęcimiu mł. bryg. Marcinem Głogowskim,oraz pocztami sztandarowymi:
  Oddziału Powiatowego w Oświęcimiu, Oddziału Gminnego w Brzeszczach ,  OSP Osiek , OSP Głębowice, OSP Łęki,  OSP Grojec, OSP Malec, OSP Polanka, OSP Bielany, OSP Poręba Wielka, OSP Witkowice.

  Uczestnicy dzisiejszego pogrzebu;

  Jesteśmy tutaj, aby pożegnać człowieka, przyjaciela, kolegę, aby pożegnać brata w służbie pożarniczej. To dziś w towarzystwie św. Floriana patrona strażaków, otoczony naszą modlitwą zdaje swój ostatni raport BOGU, ze swojego życia, ze swojej służby Bogu, bliskim, ludziom, ze swojej służebnej pracy społecznej.

  Nie łatwo jest wypowiadać dziś słowa pożegnania. Trudno żegnać kogoś szczególnie ważnego, tak cenionego i zasłużonego dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy  Osiek,  tym bardziej,  że niespełna dwa miesiące temu, kiedy to w dniu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Osieku udaliśmy się do dh Mirosława z krótką wizytą aby poinformować go, iż OSP w Osieku nadała  mu Godność Członka Honorowego oraz przyznano mu medale za społeczną służbę.

  –powiedział:
  „  Wybierałem się do Was, jednak źle się poczułem i jeszcze ta pandemia, nie gniewajcie się,  odbijemy sobie to na następny raz, poświętujemy może  na Zjeździe Gminnym”.

  Na listopad tego roku przygotowywałem  się do podziękowań  dla Ciebie Mirku, ponieważ postanowiliśmy po 20 latach wspólnej  działalności  w strukturach gminnych oddać stery młodszemu pokoleniu.    Pokrzyżowałeś mi plany, zacny komendancie… mieliśmy na Zjeździe Gminnym wspominać, podsumowywać, dziękować. Miało być radośnie, wesoło, miały być pamiątkowe zdjęcia  – tak jak lubiłeś.

  Niestety, nie dał Ci  Mirku  Bóg więcej czasu, na twoje plany. Szkoda, że tak szybko zabrał Cię do siebie gdzie u boku św. Floriana będziesz spełniał dalsze swoje strażackie plany.

  Pogrążeni w smutku,

  Przemija postać tego świata, szczególnie zaś szybko przemijają ludzie. Odejście większości
  z nich jest stratą przede wszystkim dla rodzin, znajomych i sąsiadów.

  Bywają jednak i takie pożegnania, jak dziś,  kiedy grono okrytych żałobą
  i smutkiem jest daleko szersze. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy żegnamy ludzi, którzy przeżyli swoje życie  dla dobra ogółu, dla dobra społeczeństwa, mieszkańców sołectwa, gminy, powiatu.  

  Te słowa można odnieść w całej pełni do osoby śp. dh Mirosława Szczepaniaka.  

  śp. zmarły Mirosław  przez ponad 25 lat współtworzył dobrze rozumiejący się zespół ludzi szczerze zatroskanych o dobrą przyszłość sołectwa Osiek, Gminy Osiek, po części Gminy Brzeszcze oraz  powiatu oświęcimskiego.  

  Przypominając bardzo skrótową biografię Mirosława nie można pominąć tego, co w tej biografii było najważniejsze.

  Nie tylko dla niego samego, ale także dla tak wielu obecnych tu dziś druhów w strażackich mundurach, pocztów sztandarowych towarzyszących mu w jego ostatniej drodze.

  Mówię  tu oczywiście o 25 letniej pracy zawodowej w Terenowej Służbie Ratowniczej
  w Brzeszczach, gdzie jako  absolwent  Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 
  w Krakowie pełnił  między innymi funkcję Komendanta Jednostki, kierując wieloma akcjami powodziowymi, ratowniczymi na terenie Zakładu Górniczego oraz Gminy Brzeszcze. Był znacznym wsparciem  sztabów  kryzysowych, powodziowych.  

  Mówię również o niespełna 20-letniej społecznej  służbie  w Ochotniczym Pożarnictwie, która rozpoczęła się  23 marca 2002 roku  w dniu utworzenia  
  w  Osieku  gminnych struktur  strażackich   po przyłączeniu sołectwa Głębowice do Gminy Osiek a na Nadzwyczajnym  Zjeździe  Oddziału Gminnego w Osieku, brać strażacka powierzyła mu funkcję Komendanta Gminnego.

  Pamiętam ………powiedział wtedy z uśmiechem na twarzy  ..” jak się tylko  będę nadawał- pomogę”. Choć nie był związany z Ochotniczą Strażą Pożarną, przyjął  społeczną funkcję
  i wykonywał ją z pasją przez niespełna 20 lat. Jako jeden z niewielu komendantów gminnych na ternie powiatu oświęcimskiego  nie otrzymywał za to żadnego wynagrodzenia. 

  Rozpoczęła się wtedy wspólna, dobra, koleżeńska współpraca pomiędzy jednostkami OSP Głębowic i OSP Osiek,  której kierunki wyznaczał Zarząd między innymi pod kierownictwem dh Mirosława – Komendanta Gminnego.

  Organizował dla młodzieży liczne Turnieje Wiedzy Pożarniczej, konkursy plastyczne, dla ratowników ćwiczenia na obiektach, szkolenia.

  Był drogowskazem przy organizacji Jubileuszy, przekazania i poświęcania samochodów.

  Tak Mirku, pamiętamy –  ja pamiętam Twoje uczestnictwo i zaangażowanie 
  w próbach generalnych. Pamiętam ile czasu i pracy  poświęciłeś  w maju 2002 roku, kiedy otrzymaliśmy średni samochód w Głębowicach. Pamiętam na ilu próbach przed Jubileuszami w OSP Osiek  byłeś, czy też ile serca włożyłeś
  w organizację  Jubileuszu 100-lecia OSP w Głębowicach  10 czerwca 2012 gdzie czuwałeś, aby uroczystość   odbyła się  zgodnie z regulaminem
  i strażacką precedencją.

  Szanowni zebrani, dziś przyszło nam żegnać, kogoś kto przez 20 lat był jednym z filarów życia Ochotniczego Pożarnictwa Gminy Osiek.

  Jednak, aby on mógł ratować, wspierać innych, jego żona,  Małgorzata  – musiała, ale też chciała niejednokrotnie przejmować jego obowiązki, dbała
  o dom, gospodarstwo, wyręczała go z obowiązków domowych, aby on mógł  służyć innym – przyjść do straży. Dziękujemy Ci  Małgosiu za Twoją wyrozumiałość i wspieranie strażackich
  i ludzkich spraw.

  Straż dla śp. Mirosława  była jego wielką, odwzajemnioną pasją. Przez wiele lat był czynnym ratownikiem  Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Osiek,  wiceprezesem OSP
  w Osieku,
  4 kadencje był  Członkiem  Zarządu i Prezydium Oddziału Gminnego
  w Osieku pełniącym Funkcję Komendanta Gminnego.  Wielokrotnym delegatem  na Zjazdy Oddziału Gminnego w Osieku oraz Zjazdy Oddziału Powiatowego w Oświęcimiu.  

  Za swoją przykładną, gorliwą służbę był odznaczany odznaczeniami strażackimi.

  ODZNAKĄ  „STRAŻAK WZOROWY”

  BRĄZOWYM, SREBRNYM,  ZŁOTYM MEDALEM  „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” –  

  ODZNAKĄ  Honorową  „ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ”-  

  W styczniu br.  za swoją przykładną działalność otrzymał najwyższe wyróżnienie –  godność Członka Honorowego OSP w Osieku.   

  Mirek, cenił  sobie zaszczyt noszenia  munduru oraz reprezentowania OSP.

  Był zawsze i wszędzie, zawsze miał czas, zawsze chętnie pomagał innym. Ratował życie
  i mienie ludzi, brał udział w życiu kulturalnym gminy,  reprezentował nas wszędzie.

  Nie był obojętny na sprawy mieszkańców, miał swoje zdanie, wyrażał
  je wyraźnie, jako Radny Gminy  Osiek 2  kadencji 1998-2002, 2002-2006 biorąc udział
  w pracy Rady Gminy oraz  komisjach: budżetu, oświaty i ochrony zdrowia, kultury i sportu, statutów i regulaminów, inwentaryzacyjnej.

  Był też wiernym kibicem Ludowego Klubu Sportowego „BRZEZINA OSIEK”,
  Był  wsparciem drużyny, a w szczególności swoich synów  Mateusza i Łukasza.
  Był dobrym gospodarzem- rolnikiem, od lat prowadził własne gospodarstwo rolne, siał
  i zbierał ziarno na chleb, dzielił się chlebem, niejednokrotnie jako „Gospodarz Dożynek Wiejskich”.

  ……. Kroczyłeś drogi komendancie zawsze dumnie prowadząc poczty sztandarowe byłeś strażakiem wielkiego formatu, dbającym o dyscyplinę, wyszkolenie. Byłeś również wspaniałym druhem, kolegą,  miłośnikiem polskiego pożarnictwa, ale i człowiekiem
  o wielkim sercu dla bliźnich, angażując się w różne akcje społeczne  włącznie z czytaniem bajek przedszkolakom.

  Mirosławie, życzeniem Twoim było, aby Twój pogrzeb był z asystą strażacką-

  I oto jesteśmy-  wszyscy. Jako szatę na ostatnią drogę do Boga – wybrałeś mundur strażacki. To wielki gest, ale
  i też honor dla Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Chylę głowę i dziękuję za ten wymowny gest.

  Do końca pozostałeś wierny tradycji strażackiej –„Bogu na Chwałę – Ludziom na Ratunek”.

  Druhu Komendancie  – kłaniają Ci się sztandary, Twoi koledzy salutują na znak uznania, szacunku i pożegnania.

  A to jak żyłeś i jak byłeś ceniony, obrazują dziś tak licznie zgromadzeni
  w Twojej ostatniej drodze: rodzina, przyjaciele, tak liczna brać strażacka, sąsiedzi, koledzy, przedstawiciele organizacji społecznych, samorządu gminy
  i wielu innych instytucji, firm. Tak liczni mieszkańcy Osieka oraz okolicznych miejscowości.

  Zapewne gdyby nie stan epidemii,  który obecnie panuje liczba zgormadzonych byłaby znacznie większa na miarę Twojej pracy, aktywności społecznej i zawodowej .

  Jesteśmy Ci wdzięczni, że byłeś z nami przez tyle lat, służyłeś innym pomocą
  i radą.

  Żegnamy Cię druhu Mirosławie i dziękujemy za ofiarowaną część Twojego życia, którą oddałeś straży.

  Wierzę mocno, że stajesz przed Bogiem z rękami pełnymi dobrych uczynków,
  a w bramie Św. Piotra- czeka na Ciebie św. Floriana z zaproszeniem na pełnienie
  „Wiecznej Warty” u jego boku w niebie.

  Pozostaniesz nie tylko na kartach historii Ochotniczego Pożarnictwa, ale przede wszystkim
  w naszych sercach. Tacy ludzie jak Ty nie odchodzą na zawsze.

  CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI! SPOCZYWAJ  W POKOJU!

   
  Skip to content