Przejdź do treści
OSP (325)
zdj tło samochody
1
IMG_20220217_112129
DSCN4195
DSCN4259
OSP (199)
OSP (154)
265347282_1053306208847657_2718707626348272674_n
5
247404757_312328863580498_8535160983250372090_n
133784992_4856656191071752_824305857312431760_n
received_718528595245001
previous arrow
next arrow

Dnia 29.05.2021 r. w sali WDK w Głębowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach.

  Zebranie otworzył dh Jerzy Obstarczyk, Prezes OSP w Głębowicach, który powitał zgromadzonych strażaków oraz licznie przybyłych zaproszonych gości w osobach:

  mł. bryg. Marcina Głogowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu, Członka Prezydium ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu

  Michała Curleja – Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, Sekretarza ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu

  Mariana Sobeckiego – Członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
  w Oświęcimiu, Wiceprezesa ZOG ZOSP RP w Osieku

  Marka Jasińskiego – Wójta Gminy Osiek

  Krzysztofa Błachuta – Proboszcza Parafii Głębowice

  Grzegorza Leśniaka – Członka Honorowego OSP w Osieku

  Juliana Obstarczyka i Piotra Kowalskiego – Członków Honorowych OSP w Głebowicach

  Mateusza Jekiełka – Przedstawiciela OSP Osiek

  Marka Piechocińskiego- Podinspektora d.s. Zarządzania Kryzysowego
  i Obronnych

  Magdalenę Kruczałę– wz. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Głębowicach

  Helenę Matyjasik – Przewodniczącą KGW w Głębowicach

  Jarosława Zająca – Prezesa Amatorskiej Orkiestry Dętej w Głębowicach

  Joannę Zygmunt – byłą Sołtys Sołectwa Głębowice

  Gości Honorowych oraz członków wspierających: Annę Kowalcze,
  Annę Płachtę, Sabinę Grzywę, Krystynę Nowak, Artura Frączka, Jarosława Jakiełka oraz Jana Adamusa.

   

  Prezes ze szczególnym uwzględnieniem powitał członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którzy licznie się zgromadzili. 

   

  Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Marcina Holcmana, zaś
  na protokolanta dh Czesław Tyrana.

  Wybrano również komisję zebrania: uchwał i wniosków, skrutacyjną , mandatową
  i wyborczą. 

  Komisja uchwał i wniosków/ mandatowa w składzie: 

  Anna Kowalcze – Przewodniczący

  Anna Kowalska – Sekretarz

  Jerzy Matonóg – Członek

   

  Komisja skrutacyjna/ wyborcza w składzie:

  Joanna Zygmunt – Przewodniczący

  Piotr Drabczyk – Sekretarz

  Michał Matonóg – Członek 

   

  Po czynnościach organizacyjnych nastąpił bardzo miły akcent wręczenia medali i odznaczeń oraz informacja o ich nadaniu. 

   

  1. Postanowieniem  Nr 8/OP/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 Ministra Spraw Wewnętrznych
   i Administracji  Brązową Odznaką „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został dh Jerzy Obstarczyk, syn Juliana. Odznaka została wręczona dh prezesowi w dniu 18 maja 2021 r. podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w PSP w Oświęcimiu 
  2. Po raz pierwszy w historii ponad 100-letniej działalności naszej OSP Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie
   nr 184/44/2021 z dnia 25 marca 2021  „Złotym Znakiem Związku”
   ( najwyższym odznaczeniem Związku )  został odznaczony dh Jerzy Obstarczyk, syn Juliana. Złoty Znak Związku ma zostać  wręczony
   dh prezesowi podczas Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
   woj. małopolskiego podsumowującego kadencję 2018-2022.
  3. Uchwałą nr 6/2020 oraz 2/2021  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  woj. małopolskiego z dnia 24 lutego 2020 oraz 22 lutego 2021 zostali odznaczeni: 

  „Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa” 

  Koło Gospodyń Wiejskich w Głębowicach 

  dh Helena Matyjasik, córka Juliana 

  dh Beata Obstarczyk, córka Józefa 

  dh Anna Kowlacze, córka Zdzisława 

   „Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa” został odznaczony:
  dh Seweryn Krzystoń, syn Kazimierza 

  Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa zostanie wręczony dla Koła Gospodyń Wiejskich podczas Jego Jubileuszu w roku bieżącym. 

  1. uchwałą nr 2/2020 z dnia 12.02.2020 r.  oraz uchwałą nr 1/2021 z dnia 20.01.2021 r. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
   w Oświęcimiu odznaczyło: 

  – Odznaką Honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Oświęcimskiej” zostali  odznaczeni  dh  Stanisław Szczelina, dh Julian Obstarczyk 

  – „Odznaką Strażak Wzorowy”  zostali odznaczeni: dh Dawid Obstarczyk, dh Michał Leśniak

  1. Uchwałą Walnego Zebrania OSP w Głębowicach – Srebrnym Medalem
   „Na Straży”  za szczególne poświęcenie w działalności MDP Głębowice oraz osiągnięcia
   i prowadzenia OTWP odznaczony został dh Dawid Obstarczyk.  

   

  Wręczenia dokonali członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Warszawie dh Jerzy  Obstarczyk, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego dh Michał Curlej, Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu mł. bryg. Marcin Głogowski oraz Wójt Gminy Osiek Pan Marek Jasiński.

  Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności OSP
  w poprzednim roku i podczas ostatniej 5-cio letniej kadencji. Sprawozdanie to przedstawił Prezes OSP Jerzy Obstarczyk, który rozpoczął przemówienie od uczczenia minutą ciszy zmarłych strażaków. Ze względu na panującą pandemię Covid-19, która w znaczący sposób ograniczyła działalność OSP, sprawozdanie to było bardzo krótkie i treściwe. 

  Swoje sprawozdania kolejno przedstawili: 

  Sprawozdanie finansowe – dh Marcin Holcman, Skarbnik OSP 

  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – dh Jerzy Matonóg, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  Po sprawozdaniach zostały przedstawione proponowane przez ustępujący Zarząd plany –  działalności i finansowy na rok 2021.

  Na koniec części sprawozdawczej zostało jednogłośnie udzielone absolutorium Zarządowi, po którym głos ponownie zabrał dh Prezes Jerzy Obstarczyk: 

  „Kiedyś Paulo Coelho napisał: „Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap
  w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej

  niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami”. 

  Miło mi spotkać się z Państwem w tak uroczystym dniu. Skończyłem  właśnie swoją XX-letnią pracę społeczną na zaszczytnej funkcji  Prezesa OSP w Głębowicach.  

  Ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi miałem  przyjemność współpracować
  i korzystając z okazji chciałbym  podziękować bardzo serdecznie wszystkim za wszystko oraz każdemu za cokolwiek, co było naszym wspólnym udziałem działając „ Bogu na Chwałę -Ludziom na Ratunek”. 

   Lubię pracę w na rzecz polskiego pożarnictwa. Zawsze mi zależało na rozwoju naszej  Straży , na rozwoju jej członków, pozyskiwaniu nowych członków /szczególnie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych a  jednocześnie na  unowocześnieniu i poprawie  warunków  działalności ratowniczo-gaśniczej  i pozostałej działalności statutowej. 

  Zależało na tym, aby członkowie MDP  kończąc swoją przygodę w MDP umieli odnaleźć swoje ścieżki w życiu, aby  zostali ratownikami OSP. Aby umieli poradzić sobie w życiu oraz byli dumni, a przynajmniej nie wstydzili się, że są lub byli  Członkami Ochotniczej  Straży Pożarnej
  w Głębowicach.  Dlatego razem uczyliśmy się wiązać krawaty, gotować , planować, organizować , była grupa teatralna, organizowaliśmy wymiany polsko-niemieckie , wycieczki, ogniska i wiele , wiele innych. 

  Moi drodzy, chciałem podsumować to XX lat trochę dłużej, jednak pokrzyżowały się nam troszeczkę palny , ale myślę że większości z Was będzie to na rękę , bo ileż można słuchać  sprawozdań , ileż można słuchać prezesa. Pracę znacie, ponieważ prawie wszyscy uczestniczyliście w jej realizacji.  

  Chciałbym jednak podkreślić stanowczo, że celów i sukcesów nie osiąga się w pojedynkę, do tego potrzebny jest zespół ludzi. 

   

  Cieszę się bardzo, że wspólnie udawało nam się osiągać to, o czym marzyłem. Sukcesy na wszystkich szczeblach od małych Głębowic po Warszawę .  Ogólnopolski Konkurs „ FLORIANY” – za współpracę polsko-niemiecką, partnerstwo z naszymi przyjaciółmi z JF Glienicke , „ Barwy Wolontariatu„ gdzie wspólnie z „ Klanem Obstarczyków” reprezentowaliśmy naszą OSP jako laureaci szczebla wojewódzkiego
  i reprezentowaliśmy województwo na szczeblu Krajowym, Nagrody i wyróżnienia
  w Konkursach Kronik, Konkursie Fotograficznym, Osiągnięcia naszej wspaniałej młodzieży na OTWP od gminy po eliminacje centralne, modernizacja remizy. Zakupy  sprzętu , dwóch samochodów STAR 244- rok pozyskania 2002r. /na początek kadencji , Ford Transit  – 2010 roku w środku kadencji. Obecnie rozpoczęliśmy starania o wymianę „Stara”  na koniec tej kadencji po XX-latach , kto wie może się uda wymienić. I wiele , wiele innych inicjatyw. 

   

  Jestem wdzięczny Państwu, strażakom za to, że pomagali mi te marzenia spełniać… Dziękuję serdecznie: 

  Pozwólcie na chwilę prywaty ……..

  Podziękuję pierwsze mojej żonie dh Beacie i moim dzieciom – bo gdyby nie Oni nie  mógłbym  poświęcić się straży, ratować, wspierać innych, działać i pracować społecznie „ Dziękuję Wam  za XX-lat Waszej wyrozumiałości i wspierania strażackich i ludzkich spraw”.

  Mojemu Tacie Julianowi , który przecież miał być prezesem tej OSP , jednak zdecydował  postawić na młodzież , dziękuję Tato – myślę że się nie zawiodłeś .

  Dziękuję wszystkim funkcyjnym Zarządów, Komisji Rewizyjnych, strażakom ratownikom , druhnom i druhom,  które nieraz w kuchni spędzały swój czas abyśmy My mogli obradować, świętować 

   

  Na ręce Pana Komendanta mł.bryg.  Marcina Głogowskiego, Druha Michała Curleja, Mariana Sobeckiego składam podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i druhów
  z powiatu oświęcimskiego, których spotkałem na swojej strażackiej drodze i miałem przyjemność współpracować jako prezes OSP. 

  Panu Wójtowi Markowi Jasińskiemu za wsparcie samorządowe
  i współpracę. Wiecie Państwo różnie to z tymi wójtami było.  Pan Jan Jekiełek był jak Ja  zaczynałem – było w miarę , później mi się czas dłużył – i nie chciałbym tutaj wspominać
  – dobrze,  że teraz choć u schyłku prezesowania -jest tak jak być powinno, wzorowo, po ludzku  – dziękuję Ci Marku i mam nadzieję, że tak pozostanie a przyszła współpraca
  z nowym prezesem będzie się układała tak jak nasza za Twojego wójtowania. 

  Kochani, dziękuję wszystkim „ Ludziom Dobrego Serca”. Wam którzy wspieraliście naszą OSP czym kto mógł ( wszystkim tak jak tutaj przybyliście siedzącym po mojej  lewej stronie ) – bardzo dziękuję. Dziękuję  dh  Helenie Matyjasik – przewodniczącej KGW
  w Głębowicach.  

  Helenko byłaś jedyną z niewielu osób  z Twojej organizacji,  która pomimo różnych sytuacji
  i zawirowań sołeckich i samorządowych, ludzkich zawsze z nami , ze mną współpracowałaś. Zawsze z nami rozmawiałaś i nigdy nie odmówiłaś wypożyczalni
  – dziękuje – ja sobie to bardzo cenię.  

  Miło jest , że po latach osoby, które kiedyś pełniły funkcje
  i współpracowały są dziś z nami, ze mną- Pani  Joanna Zygmunt – była pani sołtys,
  I obecna duchem Pani Urszula Babińska -wieloletnia Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach. 

  I na koniec ale bardzo serdecznie dziękuję dh Annie Kowalcze , naszej „Minister Finansów” , bo co byśmy bez niej zrobili  przy tak wielkich dotacjach, projektach, kto by nam prowadził tak wzorowo  dokumenty finansowe i rozliczał terminowo . Dziękuję Ci  Anno. Przypomnę,  że wydatki w latach 2001-2021 to ponad  420 000 zł. W tym zakup  samochodu  strażackiego Ford Transit 100.000,00 zł sfinansowane przez Gminę Osiek, 50.000 zł przez NFOŚiGW. Reszta pomoc sponsorów, realizacja projektów, dotacje itp.” 

  Dlatego, życzeniem moim jest abyście przyjęli od naszej „Braci Strażackiej „ od mnie skromną pamiątkę –  Św. Floriana” 

   Po przemówieniu prezes z członkami Zarządu wręczył gościom zaproszonym pamiątkowe upominki. 

   

  Głos zabrał również dh Jerzy Matonóg, który w imieniu swoim oraz dh Zdzisława Szczeliny podziękował ustępującemu Prezesowi za jego wieloletnią społeczną pracę życząc zdrowia
  i dalszych osiągnięć w pożarnictwie.

  Na tym dyskusję zakończono i rozpoczęto część wyborczą zebrania. Dh Jerzy Obstarczyk
  z ramienia  ustępującego Zarządu zaproponowanych kandydatów do nowego Zarządu
  i Komisji Rewizyjnej. Z sali nie zgłoszono innych kandydatur.  Wszyscy wskazani kandydaci wyrazili zgodę. 

  Walne zebranie jednogłośnie zatwierdziło skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  Następnie nastąpiła kilkunastominutowa przerwa na ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

  Po przerwie wszyscy wrócili na swoje miejsca na sali, a dh Jerzy Obstarczyk przedstawił wszystkim zebranym skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej po ukonstytuowaniu się  oraz pogratulował wszystkim objętych funkcji. 

  Zarząd:

  Prezes – Ewa Kasperek

  Wiceprezes/Naczelnik – Robert Tyran

  Za-ca Naczelnika – Jan Obstarczyk

  Skarbnik – Marcin Holcman

  Sekretarz – Jerzy Matonóg 

  Gospodarz – Seweryn Krzystoń

  Członek Zarządu – Czesław Tyran

  Członek Zarządu – Patryk Spadek

  Członek Zarządu – Sebastian Leśniak

  Członek Zarządu – Dawid Obstarczyk

  Członek Zarządu – Jacek Górkiewicz

   

  Komisja Rewizyjna:

  Przewodniczący – Jerzy Walus

  Sekretarz – Wojciech Kuwik

  Członek – Michał Leśniak

   

  Dh Jerzy zaprosił do stolika prezydialnego nową prezes, której  w imieniu wszystkich strażaków wręczył bukiet kwiatów wraz z życzeniami. Podkreślając, że oddaje straż dobrą 
  w “dobre ręce”. 

   

  Następnie głos zabrała druhna Ewa Kasperek nowa prezes OSP w Głębowicach:

  „ Przede wszystkim dziękuję Wam druhowie za wybór i powierzone zaufanie. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie docenienie. Stoję tutaj z lekką dozą niedowierzania
  i jednocześnie chęcią realizacji i kontynuacji tego dzieła, które udało się stworzyć dh Jerzemu. Objąć funkcję prezesa po Tobie Druhu to nie lada wyzwanie, chcąc dotrzymać Twojego kroku trzeba będzie prężnie i odważnie działać. 

  Pamiętam dzień, kiedy dh Jerzy przyszedł do naszej szkoły podstawowej i opowiadał nam – uczniom, o planach stworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.  Pamiętam,
  z jaką ekscytacją szłam na pierwsze zebranie do remizy. Pamiętam, jak dh Robert uczył nas strażackiego kroku. Nasza MDP, ta pierwsza, którą stworzyłeś druhu Jerzy była początkiem czegoś pięknego. Pięknego dla mnie. Turnieje wiedzy pożarniczej, zawody, spotkania, wycieczki, zebrania – to wszystko sprawiło, że remiza stała się mi bardzo bliska. Wtedy jeszcze nie sądziłam, że pokocham tą strażacką rodzinę i będzie mnie do niej ciągnąć. 

  W tej rodzinie strażackiej znalazłam też kogoś dla mnie ważnego – mojego męża.
  I z tego miejsca mu dziękuję. Masz swój ogromny udział w zarażaniu mnie pasją strażacką, być może, gdyby nie Ty, nie byłoby mnie tutaj.

  Kiedy 5 lat temu zrezygnowałam z pracy w Zarządzie, wiedziałam, że to dla mnie nie koniec i że na pewno wrócę za jakiś czas do ponownej szerszej działalności w straży.
  I wróciłam, obejmując zaszczytną funkcję prezesa, obdarzona przez Was druhny
  i druhowie ogromem zaufania. Postaram się z sercem wypełnić to trudne zadanie i być prezesem dostępnym dla Was wszystkich. Dziękuję.”

  Wystąpienie  dh Ewy Kasperek było przejmujące. Na sali panowała cisza,  dało się zauważyć wiele emocji, szczególnie u „prezesa ustępującego”. Wielu było zaskoczonych podziałem funkcji, ale też wielu było pod wrażeniem mówiącej drżącym głosem nowej szefowej, która przecież tak „niedawno” temu była jedną
  z rozpoczynających działalność członkiń MDP w Głębowicach . Tak niedawno –
  a minęło już 20 lat. 

  Po wystąpieniu dh prezes podano i jednogłośnie przegłosowano Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
  w Osieku. 

  Następnie głos zabrali:

  • Mł. Bryg. Marcin Głogowski – Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu, który złożył gratulacje nowej prezes i członkom nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej. Zaznaczył, iż nieczęsto się zdarza taka sytuacja, w której kobieta pełni funkcję prezesa. Złożył także podziękowania dla dh Jerzego – ustępującego prezesa OSP. Przedstawił również statystyki akcji ratowniczo – gaśniczych, szkoleń i wyraził zadowolenie z funkcjonowania OSP, zwracając uwagę na liczną młodzież, zgromadzoną w jej szeregach. Podkreślił, jak trudny dla strażaków był rok pandemii Covid-19 i ilu nowym wyzwaniom, wynikającym z zagrożenia epidemiologicznego, sprostali nasi druhowie.
  • Wójt Gminy Osiek – Marek Jasiński, który złożył gratulacje  nowo wybranym członkom zarządu i komisji rewizyjnej oraz podziękował serdecznie za współpracę dh Jerzemu. Przedstawił również informację o wyjazdach do akcji ratowniczo – gaśniczych oraz planowanych środkach finansowych dla OSP.
  • Michał Curlej – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, Sekretarz ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu, który również złożył gratulacje oraz podziękowania. Zaznaczył, jak ważna jest wzajemna współpraca oraz dobra relacja pomiędzy władzą OSP,
   a gminą i podkreślił, jak powinna ta relacja właściwie funkcjonować, aby przynosić jak najlepsze efekty.

  Podziękowania i pamiątkowe upominki dla dh Jerzego złożyli również: 

  Helena Matyjasik, Jarosław Zając, Joanna Zygmunt, Magdalena Kruczała.

  Jako ostatni dh Jerzemu podziękowania i upominki złożyli druhowie naszej OSP. 
  W imieniu swoim oraz wszystkich strażaków głos zabrała dh Ewa:

  Druhu Prezesie, Jerzy,

  W imieniu całej naszej “Braci strażackiej”, ze szczególnym uwzględnieniem członków Zarządu OSP wszystkich kadencji trwania Twojej Prezesury, chciałabym złożyć Ci podziękowania. 

  Dziękujemy Druhu, za Twoją ofiarną, społeczną służbę, za ogrom pracy, jaki włożyłeś
  w to, aby Nasza OSP była na takim poziomie, na jakim jest dzisiaj. Dziękujemy za Twoje serce, które można powiedzieć bez pamięci włożyłeś w swoją służbę. 

  Przez 20 lat remiza była niejednokrotnie Twoim drugim domem, często kosztem własnej rodziny. Zaangażowany i oddany zawsze do końca. Zawsze z planami na przyszłość, działałeś na przekór przeciwnościom, które co i rusz się pojawiały na horyzoncie.
  I wygrywałeś. Piąłeś się wysoko – do góry, zdobywając kolejne medale i odznaczenia. Zostałeś odznaczony całkiem niedawno Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Posiadanie tego najwyższego odznaczenia jest doskonałym odzwierciedleniem Twoich zasług w kręgach strażackich. 

  Wybacz, nie będę przytaczać Twoich osiągnięć, które udało się zrealizować. Gdybym chciała to zrobić, siedzielibyśmy tutaj pewnie do późnej nocy. Nie będę też wybierać, które działania były ważne i ważniejsze, bo wszystkie one przyczyniły się do stworzenia takiej jednostki OSP jaką mamy dzisiaj. Do stworzenia rodziny strażackiej, w której jeden drugiemu pomaga i jeden drugiego wspiera. Razem pracowaliśmy, razem się cieszyliśmy, denerwowaliśmy, gdy coś nie szło tak, jak iść powinno i razem się bawiliśmy, kiedy było to możliwe.

  To Tobie udało się stworzyć tutaj tą przestrzeń, która mam nadzieję taką rodzinną przestrzenią pozostanie. Przestrzenią, do której każdy druh chce wracać i każdego druha do niej ciągnie.

  Podziękowania należą się również tym, którzy przez czas trwania Twoich kadencji byli niejako
  w Twoim cieniu, a ich praca i pomoc Tobie nie zawsze były zauważone i doceniane. Mówię tutaj o Twoich najbliższych – żonie i dzieciach. Beato, Karolino i Dawidzie dziękujemy za to, że akceptowaliście pracę i pasję naszego druha Prezesa. Wy sami najlepiej wiecie, ile kosztowało to Waszą rodzinę i czym to było okupione. Tylko prawdziwa strażacka rodzina, jaką bez wątpienia jesteście, jest godna takich wyrzeczeń. 

  Pisarz Napoleon Hill kiedyś napisał:

  “Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty. Jeśli chcesz siać na lata, sadź drzewa. Jeśli chcesz siać na wieczność, zasiewaj idee.”

  Tobie, Jerzy udało się to znakomicie. Siałeś idee strażacką wszędzie tam, gdzie tylko się dało. Najlepszym tego dowodem są członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które udało prowadzić w czasie trwania Twoich kadencji. Wszyscy druhowie i sympatycy naszej OSP na pewno pamiętają jakie były ilości tych młodych ludzi ubranych
  w czerwone mundury, podczas zebrań sprawozdawczych czy obchodów Dnia Strażaka. Ja sama również jestem tym przykładem – można powiedzieć, że jestem Twoim pierwszym narybkiem, który dzięki Tobie jest związany z naszą OSP już blisko 20 lat. Doskonale pamiętam tą pierwszą MDP, której byłam członkiem. Przez kolejne lata udało Ci się zrobić “rewolucję” w funkcjonowaniu naszych Młodzieżówek. Wszyscy z dumą patrzyliśmy na coraz to lepiej umundurowanych młodych ludzi, którym zawsze miałeś coś do zaoferowania – a to wycieczka, wymiana w Niemczech, wspólna nauka do OTWP, zawody, ognisko. Ci młodzi ludzie dzięki Tobie i Twojemu zaangażowaniu dostali
  w naszej straży ogromne możliwości rozwoju.

  Szanowny Druhu, tak naprawdę nie ma słów, które wyrażą naszą wdzięczność
  i podziękowanie. Choć przez wszystkie nasze dusze przechodzi cień smutku
  i niedowierzania, bo jakiś etap się właśnie kończy, szanujemy Twoją decyzję. Z całego serca życzymy Ci, by Twoja pasja nie gasła
  i byś dalej działał “Bogu na chwałę, ludziom na Pożytek”.

  Nie obyło się bez emocji i łez wzruszenia ze strony druhów, a w szczególności druhen. Były to szczególne podziękowania dla szczególnej i ważnej dla naszej OSP osoby, jaką jest dh Jerzy, były prezes OSP.

  Po licznych podziękowaniach nastąpiło podjęcie następujących uchwał:

  1. W sprawie działalności organizacyjno-programowej wraz z wnioskami przyjętymi do realizacji. Przyjęto  sprawozdanie z działalności,  sprawozdanie finansowe za rok 2020 z sumą aktywów i pasywów 39 382,06 zł  oraz wynikiem finansowym – zyskiem: 7 392,95 zł.

  Przyjęto  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach. Zatwierdzono plan działalności i plan finansowy na rok 2021,  ustalono wysokość rocznej składki członkowskiej na kwotę 20 zł.

   

  1. W sprawie wyborów; Zarządu  OSP , Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego , Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego. 
  2. W sprawie nadania godności Członków Honorowych OSP w Głębowicach.

  Na wniosek Zarządu  OSP w Głębowicach Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach za wzorową, wieloletnią, społeczną działalność „ Bogu na Chwałę –Ludziom na Pożytek” oraz realizację celów statutowych OSP nadało godności Członków Honorowych OSP w Głębowicach następującym osobom:
  dh Jerzemu Obstarczykowi, dh Zdzisławowi Szczelinie, ks. Proboszczowi Krzysztofowi Błachut.

  Na tym zebranie zakończono.

  Zarząd OSP w Głębowicach dziękuje wszystkim strażakom i gościom za przybycie. Szczególne podziękowania Zarząd skład wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego. 

   
  Skip to content