Przejdź do treści
OSP (325)
zdj tło samochody
1
IMG_20220217_112129
DSCN4195
DSCN4259
OSP (199)
OSP (154)
265347282_1053306208847657_2718707626348272674_n
5
247404757_312328863580498_8535160983250372090_n
133784992_4856656191071752_824305857312431760_n
received_718528595245001
previous arrow
next arrow

Dnia 29.01.2021r. w sali WDK w Głębowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach.

   

  Zebranie otworzył Prezes OSP w Głębowicach  dh Ewa Kasperek, witając zebranych strażaków, członków MDP oraz przybyłych gości w osobach:
  Jerzego Obstarczyka – Członka Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Warszawie,
  a zarazem Członka Honorowego OSP w Głębowicach
  Mateusza Jekiełka – Członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
  w Oświęcimiu, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku,
  Jana Obstarczyka – Komendanta Gminnego ZOSP RP w Osieku,
  Marka  Jasińskiego – Wójta Gminy Osiek,
  Edytę Matyjasik – Kulig – sołtys sołectwa Głębowice,
  Piotra Kowalskiego oraz Zdzisława Szczelinę –  członków Honorowych OSP
  w Głębowicach,
  Annę Kowalcze – członka wspierającego OSP Głębowice,
  Helenę  Matyjasik – Przewodniczącą KGW w Głębowicach
  Dorotę Momot – Prezesa Chóru „Wrzos”
  Jarosława Zająca – Prezesa Amatorskiej Orkiesrty Dętej w Głębowicach,
  Macieja Brońkę – Prezesa LSK „Wichura” Głębowice, a także Artura Frączka, członka wspierającego.

  Prezes wyraziła nadzieję, iż na kolejnym zebraniu sprawozdawczym, uda się spotkać
  z tymi gośćmi zaproszonymi, którzy ze względu na panującą pandemię COVID-19, liczne obostrzenia oraz sprawy rodzinne, nie mogli się z nami zobaczyć w dniu zebrania.
  Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Marcina Holcmana, na protokolanta dh Jerzego Matonóg.
  Przed sprawozdaniami „minutą ciszy” uczczono śmierć strażaków, którzy w roku 2021 odeszli na  „Wieczną Wartę”.

  Po przegłosowaniu porządku obrad nastąpił miły akcent wręczenia odznaczeń.

  Uchwałą nr 6/2020 oraz 2/2021  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  woj. małopolskiego z dnia 24 lutego 2020 oraz 22 lutego 2021 zostali odznaczeni: 

  „Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa” zostało odznaczone

  Koło Gospodyń Wiejskich w Głębowicach,

  „Krzyżem Koronnym” na wniosek Zarządu OSP z okazji nadania godności członka Honorowego OSP w Głębowicach zostają odznaczeni druhowie Jerzy Obstarczyk, Zdzisław Szczelina oraz ks. Krzysztof Błachut.

  Pamiątkowe dyplomy i maskotki odebrali też członkowie MDP, którzy wzięli udział
  w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przeprowadzonym w 2021r., w formie on-line.

  Kolejno przedstawione były poszczególne sprawozdania.
  – sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła dh prezes Ewa Kasperek.

  W roku sprawozdawczym nasza OSP wzbogaciła się o następujący sprzęt:

  ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI MSWiA:

  RĘKAWICE STRAŻACKIE – 14 par

  BUTY STRAŻACKIE GUMOWE FHR 003 2 PARY

  KOMINIARKA KERMEL FR42-P BALLYCLARE KRÓTKA  10 szt.

  Z DOTACJI Z POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ORAZ GMINY OSIEK

  RADIOTELEFONY NASOBNE HYTERA – 2 SZT.

  ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY:

  PIŁA GAŁĘZIÓWKA – 1 SZT.

  CZAPKA ROGATYWKA – 1 SZT.

  UBRANIE KOSZAROWE 4CZĘŚCIOWE – 2 SZT.

  UBRANIE SPECJALNE – 1SZT.

  WĄŻ DO MOTOPOMP W-52 – 4SZT.

  WĄŻ TŁOCZNY W-42 – 2 SZT.

  PRĄDOWNICA 52 TURBO JET – 1 SZT.

  WYTWORNICA PIANY ŚREDNIEJ WP 2/75 – 1 SZT.

  KAMIZELKA ODBLASKOWA „STRAŻ” – 4SZT.

  TRÓJKĄT EWAKUACYJNY – 1SZT.

  LATARKA NIGHTSTIC – 4SZT.

  TRZEWIKI TAKTYCZNE – 1SZT.

  PRALKA BOSCH – 1 SZT.

  PRZEDŁUŻACZ 25M – 1 SZT.

  SIEKIERA – 1 SZT.

  MIOTŁY ULICÓWKI – 2 SZT.

  SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA KOMINÓW – 2 SZT.

  Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił dh Marcin Holcman, a Komisji Rewizyjnej –  dh Jerzy Walus

  Po odczytaniu sprawozdań nastąpiło głosowanie nad udzieleniem  absolutorium  Zarządowi za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. 

  Kolejno został przedstawiony i zatwierdzony plan działalności oraz plan  finansowy  na rok 2022r. Głównym celem naszej jednostki w roku bieżącym jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nasza jednostka  została wpisana na listę zatwierdzoną  przez Wiceministra MSWiA, jako jednostka, która kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania z ministerstwa. Mamy również Uchwałę budżetową Gminy Osiek na rok 2022 oraz pisemne zapewnienie Wójta Gminy Osiek  o udzieleniu wsparcia finansowego ze środków budżetu gminy na kwotę 300tys. zł. Złożyliśmy także wniosek
  o dofinansowanie do Starostwa w dniu 19.11.2021r., – czekamy na odpowiedź. 

  Prezes, kontynuując starania poprzednich Zarządów, zwróciła uwagę na konieczność rozbudowy remizy OSP  o jedno stanowisko garażowe (biorąc pod uwagę wizję zakupu nowego samochodu) oraz nadbudowę świetlicy nad garażażami.

  Podczas zebrania na wniosek Zarządu uchwalono zwiększenie składki członkowskiej
  i ustalono ją w wysokości 30zł., a także Wniosek Zarządu OSP – aby za pośrednictwem Pani sołtys i Rady Sołeckiej złożyć wniosek do Zebrania Wiejskiego Sołectwa Głębowice
  o przeznaczenie  środków  funduszu sołeckiego w latach 2023-2027 na zadanie Gminy Osiek z zakresu  poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego przez  doposażenie OSP w Głębowicach w średni samochód ratowniczo- gaśniczy.

  Podczas zebrania głos zabrali:

  Wójt Gminy Osiek, który zadeklarował swoje wsparcie i pomoc przy zakupie samochodu oraz obiecał wykonać w roku bieżącym wizualizację rozbudowy remizy, a w kolejnych latach przystąpić „do działania”. Dziękował również strażakom za ich wszechstronną pomoc
  i obecność w dobie pandemii. 

  Następnie głos zabrał dh Jerzy Obstarczyk, który również zapewnił o swojej pomocy
  w dążeniu do zakupu nowego samochodu. Zwrócił uwagę na fakt, iż to dzięki Wójtowi
  i zapewnieniu w budżecie gminy środków na dotację na zakup samochodu, nasza jednostka mogła zacząć starania o pozyskanie dofinansowań z innych źródeł. 

  Kolejno głos zabrał dh Mateusz Jekiełek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, który wyraził nadzieję, iż naszej jednostce uda się w końcu zakupić nowy samochód. Przedstawił również plan działania nowego zarządu gminnego. 

  Na zakończenie sołtys sołectwa Głębowice Edyta Matyjasik – Kulig podziękowała za zaproszenie na zebranie oraz wyraziła nadzieję, iż nasze marzenia o nowym samochodzie się spełnią. 

  Informacja PSP w Oświęcimiu  na temat akcji ratowniczo-gaśniczych, wyszkolenia
  i sprzętu oraz przykładnej działalności OSP Głębowice została odczytana przez dh Marcina Holcmana, gdyż z powodu pandemii COVID-19 przedstawiciele PSP nie mogli do nas dołączyć.

  Zarząd OSP składa podziękowania wszystkim druhom, a w szczególności druhnom zaangażowanym w przygotowanie zebrania. Szczególne podziękowania należą się dh Danucie Matonóg.

  Skip to content