Przejdź do treści
1
247404757_312328863580498_8535160983250372090_n
IMG_20220217_112129
265347282_1053306208847657_2718707626348272674_n
133784992_4856656191071752_824305857312431760_n
received_718528595245001
5
previous arrow
next arrow

Dnia 29.01.2017 r. w sali WDK w Głębowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach.

 

Zebranie otworzył Prezes OSP w Głębowicach  dh Ewa Kasperek, witając zebranych strażaków, członków MDP oraz przybyłych gości w osobach:
Jerzego Obstarczyka – Członka Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Warszawie,
a zarazem Członka Honorowego OSP w Głębowicach
Mateusza Jekiełka – Członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Oświęcimiu, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku,
Jana Obstarczyka – Komendanta Gminnego ZOSP RP w Osieku,
Marka  Jasińskiego – Wójta Gminy Osiek,
Edytę Matyjasik – Kulig – sołtys sołectwa Głębowice,
Piotra Kowalskiego oraz Zdzisława Szczelinę –  członków Honorowych OSP
w Głębowicach,
Annę Kowalcze – członka wspierającego OSP Głębowice,
Helenę  Matyjasik – Przewodniczącą KGW w Głębowicach
Dorotę Momot – Prezesa Chóru „Wrzos”
Jarosława Zająca – Prezesa Amatorskiej Orkiesrty Dętej w Głębowicach,
Macieja Brońkę – Prezesa LSK „Wichura” Głębowice, a także Artura Frączka, członka wspierającego.

Prezes wyraziła nadzieję, iż na kolejnym zebraniu sprawozdawczym, uda się spotkać
z tymi gośćmi zaproszonymi, którzy ze względu na panującą pandemię COVID-19, liczne obostrzenia oraz sprawy rodzinne, nie mogli się z nami zobaczyć w dniu zebrania.
Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Marcina Holcmana, na protokolanta dh Jerzego Matonóg.
Przed sprawozdaniami „minutą ciszy” uczczono śmierć strażaków, którzy w roku 2021 odeszli na  „Wieczną Wartę”.

Po przegłosowaniu porządku obrad nastąpił miły akcent wręczenia odznaczeń.

Uchwałą nr 6/2020 oraz 2/2021  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  woj. małopolskiego z dnia 24 lutego 2020 oraz 22 lutego 2021 zostali odznaczeni: 

„Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa” zostało odznaczone

Koło Gospodyń Wiejskich w Głębowicach,

„Krzyżem Koronnym” na wniosek Zarządu OSP z okazji nadania godności członka Honorowego OSP w Głębowicach zostają odznaczeni druhowie Jerzy Obstarczyk, Zdzisław Szczelina oraz ks. Krzysztof Błachut.

Pamiątkowe dyplomy i maskotki odebrali też członkowie MDP, którzy wzięli udział
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przeprowadzonym w 2021r., w formie on-line.

Kolejno przedstawione były poszczególne sprawozdania.
– sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła dh prezes Ewa Kasperek.

W roku sprawozdawczym nasza OSP wzbogaciła się o następujący sprzęt:

ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI MSWiA:

RĘKAWICE STRAŻACKIE – 14 par

BUTY STRAŻACKIE GUMOWE FHR 003 2 PARY

KOMINIARKA KERMEL FR42-P BALLYCLARE KRÓTKA  10 szt.

Z DOTACJI Z POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ORAZ GMINY OSIEK

RADIOTELEFONY NASOBNE HYTERA – 2 SZT.

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY:

PIŁA GAŁĘZIÓWKA – 1 SZT.

CZAPKA ROGATYWKA – 1 SZT.

UBRANIE KOSZAROWE 4CZĘŚCIOWE – 2 SZT.

UBRANIE SPECJALNE – 1SZT.

WĄŻ DO MOTOPOMP W-52 – 4SZT.

WĄŻ TŁOCZNY W-42 – 2 SZT.

PRĄDOWNICA 52 TURBO JET – 1 SZT.

WYTWORNICA PIANY ŚREDNIEJ WP 2/75 – 1 SZT.

KAMIZELKA ODBLASKOWA „STRAŻ” – 4SZT.

TRÓJKĄT EWAKUACYJNY – 1SZT.

LATARKA NIGHTSTIC – 4SZT.

TRZEWIKI TAKTYCZNE – 1SZT.

PRALKA BOSCH – 1 SZT.

PRZEDŁUŻACZ 25M – 1 SZT.

SIEKIERA – 1 SZT.

MIOTŁY ULICÓWKI – 2 SZT.

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA KOMINÓW – 2 SZT.

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił dh Marcin Holcman, a Komisji Rewizyjnej –  dh Jerzy Walus

Po odczytaniu sprawozdań nastąpiło głosowanie nad udzieleniem  absolutorium  Zarządowi za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. 

Kolejno został przedstawiony i zatwierdzony plan działalności oraz plan  finansowy  na rok 2022r. Głównym celem naszej jednostki w roku bieżącym jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nasza jednostka  została wpisana na listę zatwierdzoną  przez Wiceministra MSWiA, jako jednostka, która kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania z ministerstwa. Mamy również Uchwałę budżetową Gminy Osiek na rok 2022 oraz pisemne zapewnienie Wójta Gminy Osiek  o udzieleniu wsparcia finansowego ze środków budżetu gminy na kwotę 300tys. zł. Złożyliśmy także wniosek
o dofinansowanie do Starostwa w dniu 19.11.2021r., – czekamy na odpowiedź. 

Prezes, kontynuując starania poprzednich Zarządów, zwróciła uwagę na konieczność rozbudowy remizy OSP  o jedno stanowisko garażowe (biorąc pod uwagę wizję zakupu nowego samochodu) oraz nadbudowę świetlicy nad garażażami.

Podczas zebrania na wniosek Zarządu uchwalono zwiększenie składki członkowskiej
i ustalono ją w wysokości 30zł., a także Wniosek Zarządu OSP – aby za pośrednictwem Pani sołtys i Rady Sołeckiej złożyć wniosek do Zebrania Wiejskiego Sołectwa Głębowice
o przeznaczenie  środków  funduszu sołeckiego w latach 2023-2027 na zadanie Gminy Osiek z zakresu  poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego przez  doposażenie OSP w Głębowicach w średni samochód ratowniczo- gaśniczy.

Podczas zebrania głos zabrali:

Wójt Gminy Osiek, który zadeklarował swoje wsparcie i pomoc przy zakupie samochodu oraz obiecał wykonać w roku bieżącym wizualizację rozbudowy remizy, a w kolejnych latach przystąpić „do działania”. Dziękował również strażakom za ich wszechstronną pomoc
i obecność w dobie pandemii. 

Następnie głos zabrał dh Jerzy Obstarczyk, który również zapewnił o swojej pomocy
w dążeniu do zakupu nowego samochodu. Zwrócił uwagę na fakt, iż to dzięki Wójtowi
i zapewnieniu w budżecie gminy środków na dotację na zakup samochodu, nasza jednostka mogła zacząć starania o pozyskanie dofinansowań z innych źródeł. 

Kolejno głos zabrał dh Mateusz Jekiełek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, który wyraził nadzieję, iż naszej jednostce uda się w końcu zakupić nowy samochód. Przedstawił również plan działania nowego zarządu gminnego. 

Na zakończenie sołtys sołectwa Głębowice Edyta Matyjasik – Kulig podziękowała za zaproszenie na zebranie oraz wyraziła nadzieję, iż nasze marzenia o nowym samochodzie się spełnią. 

Informacja PSP w Oświęcimiu  na temat akcji ratowniczo-gaśniczych, wyszkolenia
i sprzętu oraz przykładnej działalności OSP Głębowice została odczytana przez dh Marcina Holcmana, gdyż z powodu pandemii COVID-19 przedstawiciele PSP nie mogli do nas dołączyć.

Zarząd OSP składa podziękowania wszystkim druhom, a w szczególności druhnom zaangażowanym w przygotowanie zebrania. Szczególne podziękowania należą się dh Danucie Matonóg.