Zarząd OSP w Głębowicach informuje członków OSP i MDP, że sala gimnastyczna  ZSP
w Głębowicach dostępna będzie dla członków OSP w Głębowicach  w każdą środę od godz.  18:00.

Pierwsze ćwiczenia odbędą się w dniu 15 stycznia 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem  proszone są o zgłaszanie się do prezesa OSP do dnia 14.01.2020 r.  pod nr. tel. 508-772-542.

Z pośród osób ( pełnoletnich )  zainteresowanych  ćwiczeniami zostaną wybrane osoby odpowiedzialne za prowadzenie ćwiczeń oraz ustalone pozostałe zasady. 

Członkowie MDP obowiązkowo powinni mieć pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w ćwiczeniach oraz  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zajęciach. ( druki należy pobrać od prezesa OSP ).

Wszystkich uczestników obowiązuje obuwie sportowe oraz podpisanie regulaminu korzystania z sali gimnastycznej. 

Zarząd OSP Głębowice